ТП БАЖ

МҰНАЙ БАЗАСЫ МЕН МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАВОДТАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРІН БАСҚАРУДЫҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕСІ, КПУ ОРНАТУ

Техникалық кеңес беру:
Басқарудың автоматтандырылған жүйелері саласында оңтайлы шешімдерді анықтау үшін жоғары білікті техникалық кеңестер беру.

Жоба алдындағы объектті тексеру және жобалау:
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 27 маусымдағы No 484 қаулысының талаптарына сәйкес келетін кейіннен жобаланатын нысанға кешенді жобалау алдындағы зерттеу жүргізу.

Жабдықпен қамтамасыз ету:
Тиімді автоматтандырылған жүйені қамтамасыз ету үшін заманауи стандарттарға сәйкес келетін жоғары технологиялық жабдықты жеткізу.

Автоматтандыру шкафтарын құрастыру:
Сенімді және тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін озық технологияларды пайдалана отырып, автоматтандыру шкафтарын кешенді құрастыру.

Орнату және іске қосу:
Объектіні сәтті іске қосу үшін жабдықты кәсіби орнату және кешенді іске қосу.

Оқыту:
Қызметкерлерді автоматтандырылған жүйелерді тиімді пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша оқытуды қамтамасыз ету.

Автоматтандырылған жүйелер объектілеріне техникалық қызмет көрсету:
Объектілерге, оның ішінде автоматтандырылған жүйелерге тұрақты және сапалы техникалық қызмет көрсету, олардың үздіксіз жұмысын және ұзақ мерзімді тиімділігін қамтамасыз ету.

Біздің компания мұнай базалары мен мұнай өңдеу зауыттарының технологиялық басқаруын автоматтандырудың кешенді шешімін ұсынуға дайын, оның ішінде ішкі жобалау, жабдықты жеткізу және білікті қызмет көрсету бар.