Диспетчерлік орталықтар

ДИСПЕТЧЕРЛІК ОРТАЛЫҚТАРДЫ ЖАБДЫҚТАУ

Заманауи диспетчерлік орталықтар арнайы жабдықпен, соның ішінде бейне және конференц-байланыс құралдарымен жабдықталуы керек. «Benatech» ЖШС осындай жүйелерді жобалайды және орнатады.

Компания басқару объектілерінің әртүрлі түрлерін бақылау үшін диспетчерлік жүйелерді әзірлейді. Бұл қызметкерлерге туындаған жағдайларға тез жауап беруге және негізделген шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. Құрылған диспетчерлік жабдық графикалық ақпаратты операторға ыңғайлы формада көрсетуге мүмкіндік береді.

Диспетчерлік кешендердің орталық элементі объектілер мен технологиялық процестердің жағдайын бақылаудың цифрлық жүйесі болып табылады. Әдетте, оны жасау кезінде проекциялық бейне текшелер немесе сұйық кристалды дисплейлер қолданылады.

Бейне қабырғаларды басқару жабдығының бөлігі ретінде пайдалану бірқатар артықшылықтарға ие:

АҚПАРАТТЫҚ СЫЙЫМДЫЛЫҚТЫ АРТТЫРУ – тартылатын модульдердің саны мен рұқсатымен анықталады. Экранда бірнеше сигнал көздерінен ақпаратты бөлек терезелерде көрсету мүмкіндігі бар;

АҚПАРАТТЫ ДИНАМИКАЛЫҚ КӨРСЕТУ МҮМКІНДІГІ - көрсетілген деректер тек берілетін сигналдардың сипатына тәуелді және олардағы өзгерістерге сәйкес өзгереді. Басқарылатын объектінің немесе технологиялық жүйенің негізгі және қосалқы параметрлерінің өзгеру динамикасын қадағалау мүмкіндігін береді;

Сигнал көздерінің ҚОСЫЛУ ӨЗГЕРГІШТІГІ: жабдықтың құрамына байланысты әртүрлі ақпарат көздерін, соның ішінде компьютерлерді, серверлерді, жергілікті желілерді, өлшеу сенсорларын, бейнекамераларды, бейне ойнатқыштарды және т.б. қосуға болады;

Ақпаратты ұсыну нысаны мен ТОЛЫҚ ӨЗГЕРТУ МҮМКІНДІГІ — операторға қажетті енгізу-шығару сценарийлерін және ақпарат түрін орнатуға, сондай-ақ мәліметтердің егжей-тегжейлі деңгейлерін ауыстыру әдісін анықтауға мүмкіндік беретін арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы қамтамасыз етіледі.